Background Illustrations provided by: http://edison.rutgers.edu/

Presentación sobre Intelixencias Múltiples para pais e nais.

Mañá comezrei a traballar sobre unha presentación para pais e nais de primaria do Colexio Calasancias de Pontevedra. Este encargo ven da man da Directora do Colexio, que contactou comigo, despois de coñecerme na presentación en Infantil do método de Colorines. A intención e continuar co traballo das IIMM en Infantil ao resto dos niveis educativos, e polo tanto párecelle boa idea motivar aos pais e nais cara a este novo enfoque. Imaxino que deste xeito ten un camiño doado para que o profesorado comeze a traballar dese xeito no vindeiro curso.

A verdade que para min é un pequeno reto, xa que me alonxa un pouquiño da presentación de materias da editorial, ou ben presentación das web de SM; e como todos os retos vai supoñer crecemento persoal, e “soltarme” como poñente educativo, axudando aos cambios que necesita o noso sistema, dende diferentes vertentes.

Quero darlle un enfoque, interdisciplinar (familia, escola),  e non so teórico senón permetirlles interactuar e manipular, para facerlles pensar que o cambio provén dende ambos lugares: escola e familia.

Continuará.

Ligazón: http://howardgardner.com/

"Hai un abismo entre a ciencia actual e a súa aplicación directa na aula. A maioría dos científicos sosteñen que encher este abismo é prematuro. Sen embargo, na actualidade, os mestres son receptores de programas de información sobre cómo ensinar baseados nos coñecementos que teñen do cerebro. Algúns destes programas conteñen cantidades alarmantes de información errónea e a pesares desto son empregados en moitas escolas”. Usha Goswami.
Ligazón: http://www.neuroscience.cam.ac.uk/directory/profile.php?ucg10

"Os científicos as veces argumentan que falar sobre a bioloxía da educación é algo prematuro. Din que a ciencia ten antes que responder ás preguntas profundas acerca de como funciona a relación cerebro-mente. Polo contra, nos afirmamos queé da investigación científica (agora) onde virán os grandes descubrementos por vir no campo da aprendizaxe e o desenvolvemnto”. Fischer, Danie; Immordino-Yang, Stern; Batro, Kolzumi; editores da revista “Mind,Brain and Education”

"Os científicos as veces argumentan que falar sobre a bioloxía da educación é algo prematuro. Din que a ciencia ten antes que responder ás preguntas profundas acerca de como funciona a relación cerebro-mente. Polo contra, nos afirmamos queé da investigación científica (agora) onde virán os grandes descubrementos por vir no campo da aprendizaxe e o desenvolvemnto”. Fischer, Danie; Immordino-Yang, Stern; Batro, Kolzumi; editores da revista “Mind,Brain and Education”

CuandoShigeru Ban(Tokio, 1957) comenzó a trabajar, hace más de 20 años, nadie hablaba de sostenibilidad. Ni siquiera él,que continúa sin hacerlo aunque el jurado que le ha concedido el premio Pritzker 2014 considere en el fallo que “en su arquitectura la sostenibilidad no es un concepto sino un hecho, algo intrínseco”.